Privacy Statement

Voor het laatst bijgewerkt 6 juni 2018 te Sinaai, België.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van DCS Vastgoed & Consult BVBA (hierna naar verwezen door “wij”, “ons”).

Wij willen ten zeerste benadrukken dat wij enorm veel belang hechten aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen?
Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u meer info aanvraagt via de website, u een bemiddelingsopdracht aangaat met ons kantoor, u zich kandidaat stelt voor een pand, u reageert op een openstaande vacature, …

Gegevens die wij verzamelen via de website?
Contactgegevens:
Voornaam en Naam
Telefoonnummer
Email
Adresgegevens

Gegevens die wij verzamelen bij persoonlijke contacten?
(Bijvoorbeeld met als doel een huurcontract op te stellen, bemiddelingsopdrachten uit te voeren, …)
Contactgegevens:
Naam
Adresgegevens
Email
Telefoonnummer
Rijksregisternummer (in geval van rechtspersoon ook BTW nummer, sector, …)

Algemene gegevens:
Werkgever
Loonfiches
Burgerlijke stand
Aantal kinderen en hun leeftijd
Reden van verhuis
Kadastrale gegevens van het onroerende goed

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?
De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, een (huur)contract op te stellen, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons of door een van onze partners worden geleverd, informatieve nieuwsbrieven met tips en eventuele wetgeving en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld contact op te nemen met het kantoor via e-mail of telefonisch.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten.
Organiseren van bezoeken
Opmaken van (huur)contracten, (huur)waarborgen, …
Advies geven
Klachten afhandelen
Reageren op sollicitaties

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Overdracht van gegevens aan derden.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen indien dit niet nodig is voor het uitoefenen van onze job. Wel worden uw gegevens bewaard in een gedeelde databank tussen onze bemiddelingsactiviteiten.
De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Mogelijke derden met wie uw informatie gedeeld kan worden indien nodig bij het uitoefenen van onze bemiddelingsopdracht en/of diensten:

Omnicasa Software Solutions BVBA
Korfine NV
Dienst Registratie van de Belgische overheid
Eigenaar(s) (verhuur)
Eigenaar(s) (verkoop)
Huurder(s) (!In geen geval met kandidaat huurder(s)!)
Koper(s) (!In geen geval met kandidaat koper(s)!)
EPC en/of elektrische keuring organisatie
Collega makelaar(s) (indien samenwerking)
Advocaten
OCMW

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers.
Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van ons kantoor verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf.

Veiligheid van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

Uw rechten.
• Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
• Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, U kan dit ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
• Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
• Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
• Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.
• Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen.
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.
Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback?
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

03/288.70.70
info@dcs-vastgoed
Wijnveld 280A, 9112 Sinaai, België