Plaatsbeschrijving

 

PLAATSBESCHRIJVING BIJ (VER)HUUR - VERPLICHT

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij de aanvang van de huur.
Voor de registratie dient de plaatsbeschrijving bij de huurovereenkomst te worden gevoegd.
Verhuurder en huurder zijn verplicht om samen een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen voor gezamenlijke rekening d.w.z dat huurder en verhuurder elk de helft van de kosten zullen moeten betalen.
De plaatsbeschrijving bij aanvang huur omvat een gedetailleerde beschrijving van elke ruimte in het gehuurde pand. 
De plaatsbeschrijving bij einde huur omhelst de teruggave van de gehuurde goederen aan de verhuurder door de overhandiging van de sleutels en de raming van de (eventuele) huurschade ten laste van de uittredende huurder.  Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.


PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANKOOP / VERKOOP VAN VASTGOED

Wie een onroerend goed verkoopt of aankoopt, kan best vooraf weten wat onroerend of roerend is.
Met andere woorden wat is inbegrepen in de koopsom en wat niet.
Het antwoord is niet altijd eenvoudig en heeft al te dikwijls aanleiding gegeven tot betwistingen.
Koopt u de woning met alles erop en eraan?
Als koper wilt u de woning graag in ontvangst nemen met alles wat erbij hoort.

Maar wat is dat?
Installaties, uitrusting en afwerking zoals een air conditioning, deuren etc. van de woning kunnen wel verplaatst of verwijderd worden maar zijn vaak 'onroerend door bestemming'.

Kopers en verkopers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken van wat er in de verkoopprijs inbegrepen is.
In alle gevallen waar onduidelijkheid zou kunnen bestaan over wat in de verkoop is inbegrepen, kan een uitgebreide inventaris van de roerende goederen, aangevuld met foto’s, een oplossing bieden. 


PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG BOUWWERKEN

Bouwheer en aannemer hebben er alle belang bij om via de plaatsbeschrijving aan te tonen hoe de situatie eruit ziet, voor en na de uitvoering van de werken.
Bij een bouwproject (renovatie maar ook nieuwbouw) lopen de aanpalende gebouwen risico op schade.
Deze schade kan ontstaan naar aanleiding van sloopwerken, funderingswerken, het stutten van de werken, enz.
Er bestaat geen wettelijk voorschrift in het bouwrecht dat de opmaak van een plaatsbeschrijving verplicht maakt.
Toch is een plaatsbeschrijving, als deze zorgvuldig en degelijk opgesteld werd, een nuttig instrument bij latere discussies.
Bouwheer en aannemer hebben er alle belang bij om via de plaatsbeschrijving aan te tonen hoe de situatie eruit ziet, voor en na de uitvoering van de werken.
De plaatsbeschrijving wordt logischerwijze uitgevoerd alvorens de werkzaamheden starten.
Ingeval een architect aangesteld wordt, neemt hij meestal deze taak op zich.
Maar de plaatsbeschrijving kan evenzeer opgemaakt worden door DCS Vastgoed. 
Zolang het document maar ‘tegensprekelijk’ opgesteld wordt.
Dit verslag hoeft niet noodzakelijk uitgebreid te zijn, maar moet wel alle nuttige details bevatten. Foto' s zijn vaak een nuttige of zelfs noodzakelijke aanvulling van het document.


KOSTPRIJS PLAATSBESCHRIJVING

Neem contact met ons op voor het opmaken van een offerte, wij zorgen voor een snelle en correcte afhandeling.
De prijs van een plaatsbeschrijving hangt hoofdzakelijk af van de grootte van het vastgoed (studio / appartement / woning / kantoor).